Hydroxyzine voor slaap: Wat u moet weten

De American Sleep Association meldt dat 50-70 miljoen Amerikanen aan slaapstoornissen lijden, waarvan slapeloosheid de meest voorkomende is. Slapeloosheid kan het moeilijk maken om in slaap te vallen, in slaap te blijven of weer in slaap te vallen na te vroeg wakker te zijn geworden. Het kan zowel chronisch (slapeloosheid die langer dan een maand duurt) als acuut zijn. Het goede nieuws is, volgens de University of Pennsylvania School of Medicine, dat hoewel 1 op de 4 Amerikanen elk jaar slapeloosheid ontwikkelt, 75 procent ervan herstelt.

Dokters en nurse practitioners kunnen hydroxyzine voorschrijven voor de behandeling van slapeloosheid. Het kan helpen de slaap te verbeteren en angst te verminderen. Voordat u hydroxyzine als slaapmedicatie neemt, moet u antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen die u zou kunnen hebben over het gebruik ervan.

Lees verder voor meer informatie over het nemen van hydroxyzine voor slaap, waaronder:

  • Wat is hydroxyzine en wat doet het?
  • Maakt hydroxyzine slaperig?
  • Hoe werkt hydroxyzine bij slaapstoornissen en angst
  • De aanbevolen dosering van hydroxyzine voor slaap
  • Hoe lang duurt het voordat hydroxyzine werkt?
  • Enige bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van hydroxyzine
  • Welke waarschuwingen moet u in acht nemen voor, tijdens en na het gebruik van hydroxyzine voor de slaap

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor medische informatiedoeleinden. Neem contact op met uw arts of voorschrijvend verpleegkundige om te bepalen of het gebruik van hydroxyzine voor de slaap geschikt is voor u.

Wat is hydroxyzine?

Hydroxyzine is een antihistaminicum dat drogende (anticholinerge) effecten en sederende eigenschappen heeft. Zoals alle antihistaminica helpt hydroxyzine de reactie van het lichaam op zijn eigen histamine te verminderen, een chemische stof die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van allergische reacties zoals jeukende ogen, netelroos, huiduitslag en loopneuzen.

In tegenstelling tot veel vrij verkrijgbare geneesmiddelen die vaak worden gebruikt om allergieën te behandelen, is hydroxyzine een receptplichtig geneesmiddel. U kunt het zien vermeld als hydroxyzine hydrochloride of hydroxyzine pamoaat (Vistaril). Waar kan ik Atarax zonder recept kopen in Nederland? Op onze website, natuurlijk!

Hydroxyzine voor slaap

Dus hoe helpt een allergiemedicijn bij de bestrijding van chronische slapeloosheid? Zie het als volgt: Wanneer u antihistaminica zoals Zyrtec® en Benadryl® neemt, kunt u zich slaperig gaan voelen vanwege hun kalmerende eigenschappen, hierboven genoemd. Het nemen van hydroxyzine om te slapen werkt op dezelfde manier.

Hydroxyzine heeft echter ook een duidelijk effect op serotonine, een neurotransmitter waarvan gedacht wordt dat hij stemming en slaap regelt. Dit is de reden waarom hydroxyzine soms wordt voorgeschreven voor de behandeling van angststoornissen – waaronder gegeneraliseerde angststoornis (GAD) – vooral wanneer deze gepaard gaan met slapeloosheid.

In tegenstelling tot het gebruik van gereguleerde stoffen zoals Klonopin voor slaap, is het nemen van hydroxyzine voor slapeloosheid niet verslavend.

Aanbevolen dosering hydroxyzine voor slaap

Het langdurig gebruik van hydroxyzine voor slaap- en angststoornissen is niet klinisch beoordeeld; het wordt in plaats daarvan vooral voorgeschreven als kortdurend geneesmiddel. De aanbevolen dosering voor hydroxyzine voor slaap varieert, afhankelijk van leeftijd en reactie op de medicatie.

Voor volwassenen is de typische hydroxyzine-dosering voor slaap echter 25 mg tot 100 mg, ingenomen voor het slapen gaan, met of zonder voedsel.

Als u hydroxyzine voor de slaap gebruikt, neem het dan in zoals uw arts heeft voorgeschreven. Raadpleeg altijd uw arts (of een lid van ons Zorgteam als u een Minded consument bent) voordat u uw dosis verhoogt of verlaagt.

Hoe lang duurt het voordat hydroxyzine werkt?

Een van de voordelen van het nemen van hydroxyzine voor slaap is hoe snel het werkt. Slaapverwekkende effecten kunnen worden gevoeld in slechts 15-30 minuten, en het maximale klinische effect treedt op 2 uur na inname.

Hoe lang werkt hydroxyzine?

De werkingsduur van hydroxyzine is 3-4 uur.

Bijwerkingen van hydroxyzine

Voor sommige mensen kunnen de bijwerkingen van hydroxyzine, die variëren van mild tot ernstig, onwelkom zijn. Bij gebruik van hydroxyzine voor de slaap zijn veel voorkomende bijwerkingen slaperigheid, vermoeidheid, misselijkheid, droge mond, en hoofdpijn.

Soms geeft hydroxyzine mensen een suf gevoel, en ervaren ze slaperigheid overdag door de aanhoudende effecten na de slaap. Hoewel dit verdovende effect meestal van voorbijgaande aard is bij regelmatig of verminderd gebruik, hebben sommige mensen gemeld dat hydroxyzine hen een voortdurend vermoeid gevoel geeft. Het gebruik van hydroxyzine voor de slaap kan ook een misselijk gevoel geven. Bijwerkingen zoals een droge mond en hoofdpijn zijn meestal mild en van korte duur, en verdwijnen na een paar dagen.

Om complicaties of ernstige bijwerkingen te voorkomen, mag u bij het gebruik van hydroxyzine voor de slaap geen extra slaapbevorderende stoffen innemen. Let altijd op hoe uw lichaam reageert de eerste paar keer dat u een voorgeschreven medicijn neemt, met inbegrip van hydroxyzine. Als u aanhoudende, milde bijwerkingen of ernstige bijwerkingen ervaart, raadpleeg dan uw arts voor medisch advies. Verstandige consumenten kunnen ook contact opnemen met ons Care Team met eventuele vragen of zorgen met betrekking tot de bijwerkingen van het gebruik van hydroxyzine voor de slaap.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van hydroxyzine

Er zijn bepaalde dingen waar u op moet letten voor, tijdens en na het gebruik van hydroxyzine voor de slaap.

Voordat u hydroxyzine voor de slaap gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u niet allergisch bent voor een van de ingrediënten die worden vermeld op het informatieblad over het geneesmiddel dat bij het recept is gevoegd. Bespreek met uw voorschrijvende arts of u met een lage dosis kunt beginnen, vooral als u overgevoelig bent voor medicijnen. Laat hydroxyzine niet binnen het bereik van kinderen of huisdieren. Informeer uw arts over eventuele medische aandoeningen die u heeft, waaronder een ademhalingsziekte of prostaathyperplasie.

Wanneer u hydroxyzine inneemt, vermijd autorijden of het verrichten van zwaar, risicovol werk, vooral als u zich duizelig voelt. Neem alleen de voorgeschreven hoeveelheid hydroxyzine voor de slaap. Vraag uw arts over medicijninteracties met hydroxyzine, vooral als u benzodiazepinen zoals Klonopin of Ativan of slaappillen zoals Lunesta neemt. En, raadpleeg altijd uw arts voordat u hydroxyzine gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Nadat u hydroxyzine heeft ingenomen, controleer uw reacties. Als u aanhoudende, milde bijwerkingen of ernstige bijwerkingen ervaart na het gebruik van hydroxyzine voor de slaap, vertel dit dan aan uw zorgverlener. Deze kan de voorgeschreven dosering aanpassen en kan u vertellen of uw symptomen reden tot bezorgdheid geven. In het geval van een toevallige overdosis hydroxyzine, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of 112.

Hydroxyzine’s interactie met andere geneesmiddelen en stoffen

Wanneer hydroxyzine een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen, kan de werkzaamheid ervan afnemen en kunnen de bijwerkingen toenemen. Als u negatieve effecten ondervindt van het combineren van hydroxyzine voor slaap met andere medicijnen, raadpleeg dan een arts voor advies, wat kan inhouden dat u de dosering van hydroxyzine wijzigt of helemaal stopt met de medicatie.

Vermijd het gebruik van andere stoffen die een kalmerend effect kunnen hebben, waaronder cannabis, alcohol, spierverslappers (zoals cyclobenzaprine, Flexiril®), en opioïde pijnstillers (zoals hydrocodon en codeïne). Gebruik geen bijkomende slaap- of angstmiddelen zoals lorazepam en alprazolam, of antihistaminica zoals cetirizine, difenhydramine en levocetirizine.

Eindgedachten over het gebruik van hydroxyzine voor de slaap

Als u een van de vele mensen bent die op zoek zijn naar een verbetering van de slaap, kan hydroxyzine een geschikte vorm van medische behandeling zijn om slaap op te wekken en te behouden. Het unieke effect van hydroxyzine op serotonine kan ook helpen bij het reguleren van de stemming en het verlichten van symptomen van angst.

Hydroxyzine kan een effectieve behandeling zijn voor primaire slapeloosheid, dat wil zeggen slapeloosheid die niet direct gerelateerd is aan een onderliggende oorzaak. Voordat u hydroxyzine neemt, moet u uw arts vertellen of u lijdt aan andere psychofarmacologische slaapstoornissen, zoals obstructieve slaapapneu, narcolepsie, of rusteloze benen syndroom. Hydroxyzine kan milde tot ernstige bijwerkingen hebben, die u moet weten voordat u het gebruikt als slaapmiddel. Als u aanhoudende milde of ernstige bijwerkingen ervaart tijdens het gebruik van hydroxyzine, bespreek deze dan onmiddellijk met uw arts, of raadpleeg het Zorgteam van Minded als u een consument bent.

Om uit te vinden of hydroxyzine voor u als slaapmedicijn op recept zou kunnen werken, meldt u zich nu aan als Minded-lid. Minded biedt online afspraken binnen 24 uur met board-gecertificeerde psychiaters en nurse practitioners. Als u al een voorschrift voor hydroxyzine heeft, kan Minded u helpen met het online aanvullen of verlengen ervan. Ons team van professionals kan u ook helpen bij het aanpassen van uw dosering of adviseren over andere medicijnen die voor u geschikt zouden kunnen zijn.