Waar kan ik Atarax goedkoop in Nederland kopen?

Atarax 25 mg

Het belangrijkste werkzame bestanddeel van Atarax, hydroxyzine dihydrochloride, is een difenylmethaanderivaat. De drug is chemisch niet verwant aan fenothiazine, reserpine, meprobamaat of benzodiazepine. Het is geen depressivum voor het CZS, maar kan de activiteit van bepaalde gebieden in het subcorticale gebied afremmen.

Het heeft antihistaminische en bronchodilaterende effecten. Bij normale therapeutische doses heeft het geneesmiddel geen effect op de secretoire en zuurproducerende functie van de maag. Het is doeltreffend bij de behandeling van jeuk bij diverse allergische dermatitis, urticaria en eczeem. De duur van de antihistaminewerking van het geneesmiddel neemt toe tot 96 uur in geval van verminderde leverfunctie.

Atarax kopen

Waar kan ik Atarax kopen zonder recept?

Bij Euro-Atarax.com kunt u een kwaliteitsproduct kopen in de sterktes 25 mg en 10 mg.

Om Atarax online te bestellen, klikt u op de knop “Nu kopen” bovenaan de website. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze partnerapotheek.

Onze klanten kunnen bij ons kopen. We hopen dat u weet waarom u dit medicijn moet gebruiken. En als u het niet weet, lees dan de informatie op onze website. In elk geval kunt u vragen stellen aan de bevoegde operators van ons ondersteuningsteam.

Mensen die Atarax kopen bij een gewone apotheek ondervinden veel moeilijkheden. Daarom geven de meeste mensen er de voorkeur aan het geneesmiddel online te kopen.

Dit is niet verwonderlijk, aangezien online apotheken een aantal belangrijke voordelen hebben:

  • Lage prijs;
  • De kwaliteit van de geneesmiddelen in de online apotheek verschilt niet van die in een gewone apotheek;
  • Je hoeft geen recept te halen bij de dokter;
  • Handige en snelle levering;
  • Volledige anonimiteit;
  • Aanzienlijke tijdsbesparing.

U kunt alle bovengenoemde artikelen vinden bij Euro-Atarax.

De lage prijs van Atarax in Nederland

Wij zijn niet bang om te zeggen dat wij een van de laagste prijzen voor Atarax op de Nederlandse farmaceutische markt bieden.

U vindt de volgende prijzen bij ons:

  • Atarax 25 mg is verkrijgbaar van €31,45 tot €124,53 (in doosjes van 60 tot 360 tabletten);
  • Atarax 10 mg – prijs van € 26,57 tot € 106,80 (verkrijgbaar in doosjes van 60 tot 360 tabletten).

In een gewone apotheek begint de prijs van Atarax bij € 85.

Algemene informatie over Atarax

Atarax heeft krampstillende, sympatholytische en licht pijnstillende effecten.
Het geneesmiddel verlengt de totale slaaptijd, vermindert het aantal en de duur van de nachtelijke ontwaakkingen, vermindert de spierspanning en veroorzaakt geen geheugenstoornissen.

Het geneesmiddel komt snel in de bloedbaan terecht na absorptie uit het maagdarmkanaal. De maximale plasmaconcentratie wordt twee uur na orale toediening waargenomen. Bij herhaalde toediening stijgt de concentratie van het geneesmiddel met 30%. De biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel bedraagt tot 80% bij orale toediening.

Hydroxyzine wordt over het hele lichaam verspreid, met een overheersende accumulatie in de weefsels. Gilroxazine passeert de bloed-hersenbarrière en de placentabarrière en accumuleert tot hoge concentraties in foetaal weefsel.

Hydroxazine wordt gemetaboliseerd waarbij overwegend ketarizine wordt gevormd, dat histaminereceptorantagonistische eigenschappen heeft. De metabolieten van de drugs worden onveranderd in de urine uitgescheiden.

Bij oudere patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen worden bij inname van het geneesmiddel verhoogde bloedspiegels van metabolieten waargenomen, waardoor een verlaging van de dosis van het geneesmiddel noodzakelijk is.

Indicaties voor gebruik

Het middel is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van angststoornissen bij volwassen patiënten en als kalmeringsmiddel voor preoperatieve premedicatie. Atarax kan worden gebruikt voor de symptomatische behandeling van pruritus. Hydroxyzine voor slaap.

Aanwijzingen voor gebruik

Atarax wordt oraal toegediend. Voor de behandeling van angst wordt een dosis van 0,05 g van het geneesmiddel per dag aanbevolen. In geval van ernstige angst kan de dosis worden verhoogd tot 0,3 g per dag.

Als premedicatie voor de operatie wordt 0,05-0,2 g van het geneesmiddel aanbevolen één uur voor de operatie; een extra 0,05 g kan ‘s avonds voor de anesthesie worden toegediend.

Bij de symptomatische behandeling van pruritus wordt een aanvangsdosis van 0,025 g aanbevolen; zo nodig kan de dosis drie- tot viermaal daags tot 0,025 g worden verhoogd. De maximale eenmalige dosis mag niet meer bedragen dan 0,2 g en de maximale dagelijkse dosis mag niet meer bedragen dan 0,3 g.

Voor de symptomatische behandeling van pruritus bij kinderen van 3-6 jaar wordt een dosis van 0,001-0,0025 g/kg kindergewicht per dag aanbevolen. Voor premedicatie wordt een dosis van 0,001 g/kg kindgewicht één uur voor de operatie aanbevolen.

De dosis van het geneesmiddel wordt individueel aangepast en hangt grotendeels af van de reactie van de patiënt op de behandeling.
Bij oudere patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen wordt een lagere dagelijkse dosis aanbevolen.

Bijwerkingen

Alle mogelijke bijwerkingen van Atarax worden waargenomen als gevolg van de werking op het CZS in de vorm van functionele depressie of paradoxale stimulatie, antichordinegische werking of mogelijke overgevoeligheid.

Effecten op het cardiovasculaire systeem kunnen, in zeldzame gevallen, een verhoogde hartslag en verlaagde bloeddruk zijn.
Voorbijgaande gezichtsstoornissen en accommodatiestoornissen kunnen worden waargenomen.

Stoornissen van het maag-darmkanaal omvatten vaak een droge mond, minder vaak misselijkheid, braken, intestinale peristaltiek met de ontwikkeling van constipatie.

Het immuunsysteem kan vaak overgevoelig zijn; in zeldzame gevallen kan een anafylactische shock ontstaan.

Algemene stoornissen tijdens de toediening van Atarax zijn onder meer algemene zwakte, toegenomen vermoeidheid, verhoogde lichaamstemperatuur tot een subfebriele temperatuur.

Contra-indicaties

De toediening van het geneesmiddel is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor een stof in het preparaat, alsmede voor cetirizine en preparaten die piperazine, aminofylline, ethyleendiamine of derivaten daarvan bevatten. Het voorschrijven en toedienen van het medicijn is gecontra-indiceerd bij porfyrie.

Het lactosegehalte van Atarax sluit het gebruik uit bij patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Atarax bij zwangerschap

Het geneesmiddel heeft voortplantingstoxiciteit, passeert de placentabarrière en hoopt zich in hoge concentraties op in foetaal weefsel. Als het geneesmiddel door de moeder tijdens de zwangerschap wordt ingenomen, kan het kind na de geboorte last krijgen van een verlaagde bloeddruk, verminderde motorische activiteit, klonische stuiptrekkingen, symptomen van depressie van het CZS.

Gezien het bovenstaande is Atarax gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding. Indien toediening tijdens de lactatie noodzakelijk is, moet met de borstvoeding worden gestopt.

Drug interacties

De werking van het geneesmiddel wordt versterkt door gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die de werking van het CZS remmen of de anticholinerge eigenschappen remmen. Indien gelijktijdige toediening noodzakelijk is, moeten de doses van de geneesmiddelen afzonderlijk worden gekozen.
Een toename van het effect van Atarax is waargenomen met alcohol.
Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die behoren tot de groep van MAO-remmers en cholinoblockers wordt niet aanbevolen. Atarax vermindert het pressor-effect van epinefrine en de anticonvulsieve werking van fenytoïne, en beperkt het effect van cholinesteraseremmers en betahistine.

Gelijktijdig gebruik van cimetidine verhoogt de plasmaconcentraties van hydroxyzine en verlaagt de concentraties van metabolieten.
Atarax interfereert met het metabolisme van geneesmiddelen die substraten zijn van uridinedifosfaat en glucuronyltransferase.

Overdosis

Overdosering van het geneesmiddel leidt tot een verhoogde anticholinerge werking, veranderingen in de werking van het CZS in de vorm van depressie of paradoxale stimulatie.

Aanzienlijke overdosering van het geneesmiddel uit zich in misselijkheid, braken, verhoogde hartslag en lichaamstemperatuur, verhoogde slaperigheid, onregelmatige pupilreflexen, tremoren, hallucinaties, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsdepressie, tonische en clonische convulsies, verlaagde bloeddruk, ontwikkeling van hartritmestoornissen.
Cardiorespiratoire collaps of coma kunnen optreden.

Opslagomstandigheden

Bewaar het product op een droge, donkere plaats bij een temperatuur van minder dan 25 graden Celsius. De houdbaarheid van het product is maximaal 5 jaar.

Deskundig advies

Begin niet of ga niet door met het innemen van hydroxyzine tabletten als u allergisch (overgevoelig) bent voor hydroxyzine of een van de andere bestanddelen van de hydroxyzine tablet.

Het geneesmiddel kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Neem hydroxyzine niet in met andere geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken, zoals andere antihistaminica, pijn- of slaapmiddelen, of alcohol.

Stop met het gebruik van hydroxyzine en bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen krijgt, zoals beven, verwardheid, stuiptrekkingen, of rusteloze spierbewegingen in uw ogen, tong, kaak, of nek.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, gebruik dan geen hydroxyzine zonder dit aan uw arts te vertellen.